Blogs

Zekerheden uitgelegd

Zekerheden uitgelegd

Zekerheden uitgelegd  Als u geld uitleent of een factuur stuurt, wilt u dat deze uiteindelijk (terug)betaald wordt. Maar hoe kunt…

Lees verder
Het Coronavirus: Hoe nu verder?

Het Coronavirus: Hoe nu verder?

In onze eerdere blogs zijn we ingegaan op de gevolgen van het Coronavirus voor uw overeenkomsten en welke (on)mogelijkheden u…

Lees verder
Het Coronavirus en niet betalende debiteuren

Het Coronavirus en niet betalende debiteuren

De economische gevolgen van het Coronavirus zijn enorm en stelt ondernemers voor diverse uitdagingen. In deze bijdrage zal worden ingegaan…

Lees verder
Het coronavirus en uw overeenkomsten

Het coronavirus en uw overeenkomsten

Wat zijn de consequenties van het Coronavirus en de getroffen overheidsmaatregelen voor uw overeenkomsten en de nakoming daarvan?  Als gevolg…

Lees verder
Het leed dat corona(angst)virus heet….

Het leed dat corona(angst)virus heet….

Het coronavirus verspreidt zich wereldwijd razendsnel. Ook Nederland is volop in de ban van het coronavirus en de impact op…

Lees verder
Vorderingen verrekenen ook bij faillissement

Vorderingen verrekenen ook bij faillissement

Vorderingen verrekenen ook bij faillissement Als partijen over en weer een vordering op elkaar hebben, dan kunnen zij in principe…

Lees verder
Het verbod van nevenwerkzaamheden

Het verbod van nevenwerkzaamheden

In de huidige tijdsgewricht zie je steeds vaker dat medewerkers twee dienstverbanden hebben, dan wel deels in loondienst en deels…

Lees verder
De verhouding bestuur-aandeelhouders in een vennootschap. Hebben de aandeelhouders het laatste woord?

De verhouding bestuur-aandeelhouders in een vennootschap. Hebben de aandeelhouders het laatste woord?

Een BV of NV bestaat uit een aantal organen, waaronder het bestuur en de algemene vergadering van aandeelhouders (‘AVA’). In…

Lees verder
Modernisering personenvennootschappen (maatschap, VOF en CV): Gaat het dan eindelijk gebeuren?

Modernisering personenvennootschappen (maatschap, VOF en CV): Gaat het dan eindelijk gebeuren?

Al geruime tijd wordt geprobeerd om de wettelijke regelgeving over personenvennootschappen te moderniseren. Het lijkt erop dat het nu ook…

Lees verder
Bescherming van uw bedrijfsgeheimen

Bescherming van uw bedrijfsgeheimen

Eind 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgegevens (‘WBB’) in werking getreden. Voor de invoering van deze wet bestond er geen…

Lees verder
Het kettingbeding

Het kettingbeding

Een overeenkomst bindt in beginsel slechts de contractpartijen. Er komen situaties voor waarbij (een van) de contractpartijen ook aan derden…

Lees verder
Informatiebijeenkomst Wet Arbeidsmarkt in Balans

Informatiebijeenkomst Wet Arbeidsmarkt in Balans

WeDo Advocaten organiseert deze week op donderdag 9 mei 2019 in Café Brasserie De Gouden Leeuw te Veghel een informatiebijeenkomst…

Lees verder
Aansprakelijkheid bedrijfsarts voor loonsanctie

Aansprakelijkheid bedrijfsarts voor loonsanctie

In de praktijk komen we vaak tegen dat werkgevers niet tevreden zijn over de arbodienst c.q. de bedrijfsarts die ze…

Lees verder
Tegenstrijdig belang bestuurder en persoonlijke aansprakelijkheid

Tegenstrijdig belang bestuurder en persoonlijke aansprakelijkheid

Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. In dat kader dient elke bestuurder…

Lees verder
Borgtocht

Borgtocht

Om er zeker van te zijn dat  een overeenkomst wordt nagekomen, worden er vaak zekerheden bedongen: dit kunnen zakelijke zekerheden…

Lees verder
De AVG en foto’s/beeldopnamen in de openbare ruimte

De AVG en foto’s/beeldopnamen in de openbare ruimte

Voor een verwerking (lees in dit kader: ‘gebruik’) van persoonsgegevens is krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’) een grondslag…

Lees verder
Het opschorten van verplichtingen uit een overeenkomst: een effectief middel tegen nalatige partijen

Het opschorten van verplichtingen uit een overeenkomst: een effectief middel tegen nalatige partijen

Stel u hebt met een contractspartij een afspraak gemaakt en hij komt zijn verplichtingen niet na. Wat kunt u dan…

Lees verder
Financiële compensatie werkgever bij transitievergoeding

Financiële compensatie werkgever bij transitievergoeding

Sinds de invoering van de WWZ bent u als werkgever verplicht (ook) een transitievergoeding te betalen aan een zieke werknemer…

Lees verder
Het heimelijk opnemen van gesprekken toegestaan? JEIN!

Het heimelijk opnemen van gesprekken toegestaan? JEIN!

Onlangs vertelde een bekende mij dat een gesprek waaraan hij had deelgenomen, door een van de andere deelnemers heimelijk was…

Lees verder
Een veilige werkplek, ook voor uw vrijwilligers

Een veilige werkplek, ook voor uw vrijwilligers

Veel non-profit organisaties drijven voor een groot deel op vrijwilligers.  Vrijwilligerswerk doe je niet zomaar en een veel gehoorde kreet…

Lees verder
Geen lasterlijk artikel Primo TVGids over oud-wereldkampioen wielrennen

Geen lasterlijk artikel Primo TVGids over oud-wereldkampioen wielrennen

De Belgische Raad voor Journalistiek heeft de klacht van de weduwe van oud-wereldkampioen wielrennen Eric De Vlaeminck over een artikel…

Lees verder
Column Bedrijvig Meierijstad, oktober 2017

Column Bedrijvig Meierijstad, oktober 2017

Privacybescherming aangescherpt! Vanaf mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ook in Nederland van toepassing zijn. De AVG gaat…

Lees verder
Pre-pack en rechten van werknemers

Pre-pack en rechten van werknemers

Wat is/hoe werkt een pre-pack? Voorziet een bedrijf dat zij binnen afzienbare tijd haar faillissement moet aanvragen, dan vraagt zij…

Lees verder
Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017: wat wijzigt?

Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017: wat wijzigt?

Per 1 juli 2017 verandert de Arbowet. De Arbowet is bedoeld om werknemers gezond en veilig te kunnen laten werken.…

Lees verder
Werknemersbescherming…. door de werkgever

Werknemersbescherming…. door de werkgever

Recentelijk heeft de Hoge Raad een uitspraak gewezen over een bijzondere vorm van werknemersbescherming, waarin door de werkgever een beroep…

Lees verder
Column Bedrijvig Meierijstad, april 2017

Column Bedrijvig Meierijstad, april 2017

Social media: een zegen of een vloek voor de ondernemer? Social media spelen maatschappelijk een steeds belangrijker rol, dus ook…

Lees verder
Is een bestuurder persoonlijk aansprakelijk na betalingstoezegging?

Is een bestuurder persoonlijk aansprakelijk na betalingstoezegging?

Een bedrijf (X) heeft in opdracht van een ander bedrijf (Y) werkzaamheden verricht en hiervoor facturen verzonden. Een aantal van…

Lees verder
“Na mij de zondvloed”, gaat niet altijd op

“Na mij de zondvloed”, gaat niet altijd op

In geval van faillissement van een vennootschap kan iedere (oud)bestuurder hoofdelijk worden aangesproken voor de schulden die niet kunnen worden…

Lees verder
Smile, you are on Candid ANPR-Camera!

Smile, you are on Candid ANPR-Camera!

Privacy is een groot goed, zeker in het huidige digitale tijdperk. De overheid mag het recht op privacy inperken als…

Lees verder
Het is maar een pakje Optimel… of toch niet?

Het is maar een pakje Optimel… of toch niet?

De kantonrechter in Amsterdam heeft recentelijk een uitspraak (RBAMS:2017:905) gedaan over het ontslag op staande van voet van een medewerkster naar…

Lees verder