Wij hebben jarenlang gewerkt als advocaten binnen ondernemingen. Daardoor weten we dat de praktijk vaak weerbarstiger is dan de juridische theorie. Of het nu gaat om formalisering van overeenkomsten of afvloeiing van medewerkers: voor het management staan de commerciële belangen meestal voorop, en juristen vindt men al gauw lastig en vertragend.

Omdat wij komen uit de ondernemingspraktijk, weten we ons daarin te plooien. Denkend vanuit het bedrijfsbelang kijken we primair naar wat kán, in plaats van wat níet kan. We pakken zaken pragmatisch aan, komen snel tot de kern en vinden oplossingen waarmee u als opdrachtgever uit de voeten kunt. Juridisch sluitende oplossingen, dat spreekt vanzelf. En dat tegen aanzienlijk lagere tarieven dan u gewend bent van ervaren advocaten.

Organisatie
U wilt uitbreiden en wilt graag duidelijkheid over de juridische gevolgen van een mogelijke overname (welke rechten en verplichtingen krijgt u tegenover leveranciers, afnemers en anderen); of u wilt juist terug naar een afgeslankte organisatie, waardoor u genoodzaakt bent om personeel te ontslaan. Wij adviseren en begeleiden u om uw organisatie doelmatig en efficiënt in te richten.

Contracten
U wilt dat er duidelijkheid is over gemaakte afspraken en de voorwaarden die hierbij gelden zodat hierover in een later stadium geen problemen ontstaan. Wij zorgen voor een juridische, maar leesbare vertaalslag. Zijn er al problemen ontstaan? Wij analyseren de problemen en bespreken met u op welke wijze(n) deze (kunnen) worden opgelost.

Intellectueel Eigendom
U wilt uw merk en-/of handelsnaam beschermen tegen inbreuk door derden. Wij bespreken met u de diverse mogelijkheden en gaan daarmee aan de slag.

Klantenbinding
U hebt allerlei ideeën om uw klanten aan u te binden. Wij kijken met u hoe u dit in een juist juridisch kader kunt plaatsen.

Regelgeving
U wilt weten of uw organisatie voldoet aan specifieke geldende wet- en regelgeving, zodat u hier rekening mee kunt houden bij het afdekken van uw mogelijke aansprakelijkheid. Wij gaan het voor u na en wijzen u op de (on)mogelijkheden en de risico’s.