Gelijk hebben en gelijk krijgen; door onze jarenlange ervaring weten wij dat de praktijk vaak weerbarstiger is dan de juridische theorie.
Wat hebt u aan langdradige juridische adviezen of kostbare procedures, als u daar in de praktijk niet verder mee komt?
Met de denkwijze van werkgevers/opdrachtgevers zijn wij goed bekend, zodat wij daarvan op een voor u positieve wijze gebruik kunnen maken.
Wij pakken zaken pragmatisch aan en komen met oplossingen waar u iets mee kunt. En dat tegen betaalbare tarieven.

Werk
U bent werknemer, freelancer of opdrachtnemer en hebt vragen over uw rechtspositie bij aanvang van uw werkzaamheden of bij mogelijke beëindiging of ontslag. Wij adviseren en begeleiden u hierbij.

Contracten
U wilt dat er duidelijkheid is over gemaakte afspraken en de voorwaarden die hierbij gelden zodat hierover in een later stadium geen problemen ontstaan. Wij zorgen voor een juridische, maar leesbare vertaalslag. Zijn er al problemen ontstaan? Wij analyseren de problemen en bespreken met u op welke wijze(n) deze (kunnen) worden opgelost.

Auteursrecht
U wilt uw werk beschermen tegen inbreuk door derden. Wij bespreken met u de diverse mogelijkheden en gaan daarmee aan de slag.