Faillissement en herstructurering

Regelmatig worden ondernemers geconfronteerd met een contractpartij die in financiële problemen verkeert of failliet gaat. Door vooraf de juiste maatregelen te treffen dan wel tijdens dergelijke situaties juist te handelen kan de schade beperkt worden.

Verkeert uw onderneming in financiële problemen? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres. We zoeken samen met u naar een passende oplossing om een faillissement te voorkomen. Is een faillissement onafwendbaar? Dan begeleiden we u hierin.

Met onze specialistische kennis en ruime ervaring op het gebied van bedrijven in moeilijkheden en het faillissementsrecht, kunnen we u uitstekend van advies voorzien en de juiste begeleiding geven.

We begeleiden en adviseren op de volgende onderwerpen:

  • Incasso
  • Betalingsregelingen met schuldeisers/buitengerechtelijke akkoorden
  • Herstructurering en reorganisatie
  • Aanvragen van surseance van betaling of faillissement
  • Pauliana (een vorm van benadeling van schuldeisers)
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Verrekening (in en buiten faillissement)
  • Doorstart
  • Zekerheidsrechten (pandrecht, hypotheekrecht en eigendomsvoorbehoud)
  • Geschillen met de curator