Financiering en zekerheden

Veel ondernemers zijn afhankelijk van een financiering om hun bedrijfsactiviteiten te kunnen uitoefenen. Denk hierbij aan een krediet bij een bank of het verkrijgen van geld via crowdfunding of een private investeerder. Meestal worden daarbij de nodige zekerheden gesteld , waaronder een pand- of hypotheekrecht of een borgtocht.

Het aangaan van een dergelijke financiering kan een behoorlijke impact hebben op ondernemers, zelfs in privé. Het is daarom verstandig om het financieringsvoorstel met de daaraan gekoppelde zekerheden vooraf te laten beoordelen.

Ook in het geval uw onderneming in zwaar weer verkeert of de bank het krediet opzegt, is van belang om de juiste  juridische begeleiding te krijgen. Met onze kennis en ervaring kunnen we u daarin adviseren en begeleiden.

Bent u zelf van plan om een financiering te verstrekken? Hebt u een financiering verstrekt maar wordt die niet uitbetaald? Hiervoor kunt u eveneens  bij ons terecht.

We zijn actief op de volgende onderwerpen:

  • Beoordeling en het opstellen van kredietovereenkomsten
  • Vestiging en uitwinning van zekerheden (bijv. pandrecht, hypotheekrecht, borgtocht)
  • Advies en begeleiding bij het opzeggen van het krediet door de financier (bijv. de bank)
  • Bijzonder beheer voor ondernemers in zwaar weer
  • Bankgaranties
  • Borgtochten
  • Hoofdelijke aansprakelijkheid
  • Regres en Subrogatie