Geschillen

Geschillen moeten hoe dan ook opgelost worden zodat u kunt doorgaan met ondernemen.

Een geschil kan gaan over het niet juist of onvolledig uitvoeren van een overeenkomst door een leverancier, het niet betalen van de factuur door een afnemer of een onenigheid met een werknemer. Maar ook discussies tussen aandeelhouders of tussen een aandeelhouder en het bestuur kan een normale uitoefening van de bedrijfsactiviteiten belemmeren en zelfs een faillissement tot gevolg hebben.

Wij kunnen u adviseren en begeleiden om te komen tot een constructieve oplossing. Soms door u op de achtergrond te souffleren en een dossier op te bouwen, een andere keer in een geëigende procedure. Dat moet snel, zeker en duidelijk, ook om verdere (reputatie)schade voor u te voorkomen.

Denk bijvoorbeeld  aan de volgende procedures:

  • Een procedure vanwege het niet of onjuist nakomen van gemaakte (betaling)afspraken
  • Ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter
  • Kort geding 
  • Procedure bij de Ondernemingskamer