ICT en IE

Iedere ondernemer is gebaat bij een goed functionerend ICT-systeem. Veel bedrijfsprocessen zijn er immers van afhankelijk: van voorraad- of documentenbeheer tot (online) verkoop van producten en communicatie met klanten en relaties. Het is daarom (nood)zaak daarvoor goede overeenkomsten op te stellen.

Waar een ICT-systeem vaak ondersteunend is aan de core business van een ondernemer, zijn het merk, de handelsnaam en/of de domeinnamen vaak het gezicht van de onderneming, of is het exploiteren van intellectuele eigendoms- of auteursrechten zelfs de core business. Mede vanwege de jarenlange ervaring binnen de media- en retailwereld van ons kantoor, kunnen wij u met raad en daad bijstaan:

  • voeren van procedures op het gebied van onder meer merk- of auteursrechtinbreuk, inbreuk op portretrecht en onrechtmatige perspublicaties.
  • opstellen en toetsen van diverse ICT-overeenkomsten., zoals service level agreements, onderhoudscontracten
  • juridisch inrichten van websites (wet koop op afstand, gebruiksrechten foto’s en teksten, AVG)
  • opstellen en toetsen van licentieovereenkomsten