Participatie en aandelen

Zowel bij de start van een onderneming, maar ook bij de wens om in een bestaande organisatie te participeren, is het van belang om zaken en onderliggende verhoudingen goed af te stemmen en vast te leggen.

Voorkomen dient immers te worden dat er conflicten ontstaan tussen participanten/ aandeelhouders onderling of tussen participanten/aandeelhouders en bestuur.

En als u overweegt een bedrijf te (ver)kopen, dan moet u belangrijke juridische keuzes maken: (ver)koopt u de aandelen van de vennootschap of kiest u voor een activa/passiva transactie? Wat zijn de gevolgen voor het personeel? Hoe draagt u bepaalde zaken over?

Wij begeleiden en adviseren u graag bij het maken van de juiste keuze en het vastleggen van de gemaakte afspraken.

Denk daarbij aan:

  • Aandeelhoudersovereenkomsten;
  • Participaties;
  • Activa/passiva transacties