Privacy

Privacy, meer specifiek de bescherming van persoonsgegevens, is een hot item in de huidige informatiemaatschappij. Iedere onderneming heeft te maken met het verwerken van persoonsgegevens: het opzetten en bijhouden van personeels- en klantenbestanden, het versturen van nieuwsbrieven naar relaties, het beveiligen van panden met camera’s.

Er worden strenge eisen gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens. Uitgangspunt is dat met persoonsgegevens zorgvuldig en transparant wordt omgegaan. Het privacyrecht staat niet op zich, maar is veelal verweven met andere rechtsgebieden. Wij betrekken de privacyrechtelijke aspecten bij onze advisering aan onze cliënten:

Denk aan:

  • Welke gegevens mogen worden opgeslagen van een zieke werknemer?
  • Wanneer mogen camera’s gebruikt worden om diefstal op de werkvloer tegen te gaan?
  • Waarvoor mogen persoonsgegevens van abonnees worden gebruikt?