Tarieven

Als advocaten beschikken we weliswaar over veel ervaring in de juridische praktijk, maar als organisatie is WeDo Advocaten nieuw. Met een eigen aanpak en een andere filosofie. Als u ons niet kent, maken we graag vrijblijvend kennis. En gaat u met ons samenwerken, dan maken we heldere afspraken met u over onze werkwijze en onze kosten. Voordat we aan de slag gaan uiteraard.

Daarbij zijn diverse vormen van dienstverlening mogelijk:

Algemeen

Het standaarduurtarief bedraagt € 195,– exclusief BTW.
Indien een WeDo Legal Scan heeft plaatsgevonden en vervolgens aansluitend juridische werkzaamheden nodig zijn, zullen wij deze verrichten tegen een gereduceerd tarief van € 175,– exclusief BTW.
Indien u een abonnement WeDo Direct Uitgebreid heeft en onze juridische inzet nodig is, zullen wij deze verrichten tegen een gereduceerd tarief van € 175,– exclusief BTW.

Abonnementen

WeDo Direct Basis
Betreft juridisch advies per telefoon/e-mail naar aanleiding van korte juridische ad hoc vragen.
Vast tarief van € 250,– exclusief BTW per half jaar op basis van ‘fair use’.

WeDo Direct Uitgebreid
Dit abonnement biedt de mogelijkheid om wat diepgaander (tot een half uur per geval) per telefoon/ e-mail te brainstormen over een bepaalde juridische kwestie. Hierbij worden – eveneens op basis van ‘fair use’ – de volgende tarieven gehanteerd:

  • Voor ondernemingen tot 10 werknemers € 1.000,– exclusief BTW op jaarbasis;
  • Voor ondernemingen van 11 tot 20 werknemers € 1.250,– exclusief BTW op jaarbasis;
  • Voor ondernemingen van 21 tot max. 50 werknemers € 1.500,– exclusief BTW op jaarbasis;

Met grotere ondernemingen worden specifieke afspraken gemaakt.

Indien voorafgaand aan dit WeDo Direct Uitgebreid abonnement een WeDo Legal scan heeft plaatsgevonden, geldt een korting van € 100,– op dit abonnement.

De abonnementen zijn niet bedoeld voor het opstellen van stukken of beoordelen van volledige contracten.

Specifiek

WeDo Legal Scan
Het doorlichten van de beschikbare contracten binnen een onderneming in één of meerdere dagdelen. Vast tarief van € 425,– exclusief BTW en exclusief reiskosten (€ 0,28 p/km) per dagdeel van maximaal 4 uur.
Er wordt van uitgegaan dat de cliënt de aanwezige stukken/documenten heeft verzameld. Om te voorkomen dat hier (onnodig) tijd aan besteed dient te worden, sturen we op voorhand een ‘inventarisatielijst’.

Inhouse
Het verrichten van specifieke werkzaamheden binnen een onderneming (projectmatig, reorganisatie, herstructurering). Hierover maken wij met de cliënt specifieke afspraken.