Als advocaten beschikken we weliswaar over veel ervaring in de juridische praktijk, maar als organisatie is WeDo Advocaten nieuw. Met een eigen aanpak en een andere filosofie. Als u ons niet kent, maken we graag vrijblijvend kennis. En gaat u met ons samenwerken, dan maken we heldere afspraken met u over onze werkwijze en onze kosten. Voordat we aan de slag gaan uiteraard.

Daarbij zijn diverse vormen van dienstverlening mogelijk:
We hanteren standaard een uurtarief van € 175,= excl. btw, zonder kantoorkosten.

Indien een Legal Scan heeft plaatsgevonden en vervolgens, aansluitend, juridische werkzaamheden nodig zijn, zullen deze plaatsvinden tegen een gereduceerd tarief van € 165,=, exclusief BTW (uitgaande van huidige tariefstelling – 2018).

Indien men een abonnement WeDo Direct Uitgebreid heeft en er juridische werkzaamheden nodig zijn, zullen deze plaatsvinden tegen een gereduceerd tarief van € 165,– exclusief BTW (uitgaande van huidige tariefstelling – 2018).

Abonnementen

WeDo Direct Basis
Betreft juridisch advies per telefoon/e-mail naar aanleiding van korte juridische ad hoc vragen.
Vast tarief van € 250,– exclusief BTW per half jaar op basis van ‘fair use’.

WeDo Direct Uitgebreid
Dit abonnement biedt de mogelijkheid om wat diepgaander (tot een half uur per geval) per telefoon/
e-mail te brainstormen over een bepaalde juridische kwestie.

Hierbij worden – eveneens op basis van ‘fair use’ – de volgende tarieven gehanteerd:
Voor ondernemingen tot 10 werknemers € 1.000,– exclusief BTW op jaarbasis;
Voor ondernemingen van 11 tot 20 werknemers € 1.250,– exclusief BTW op jaarbasis;
Voor ondernemingen van 21 tot max. 50 werknemers € 1.500,– exclusief BTW op jaarbasis;

Met grotere ondernemingen worden specifieke afspraken gemaakt.

Indien voorafgaand aan dit WeDo Direct Uitgebreid abonnement een Legal scan heeft plaatsgevonden, geldt een korting van € 50,– op dit abonnement.

De abonnementen zijn niet bedoeld voor het opstellen van stukken of beoordelen van volledige contracten.

Specifiek

WeDo Legal Scan:
Het doorlichten van de beschikbare contracten binnen een onderneming in één of meerdere dagdelen. Vast tarief van € 400,- exclusief BTW en exclusief reiskosten (€ 0,28 p/km) per dagdeel van maximaal 4 uur.
Er wordt van uitgegaan dat de cliënt de aanwezige stukken/documenten heeft verzameld. Om te voorkomen dat hier (onnodig) tijd aan besteed dient te worden, sturen we op voorhand een ‘inventarisatielijst’.

WeDo Werkgever:
Arbeidsovereenkomst werknemer toetsen aan de relevante wet- en regelgeving en waar nodig aanpassen.
Vast tarief van € 295,– exclusief BTW.

WeDo Werknemer:
Arbeidsovereenkomst toetsen op alle bijzonderheden.
Vast tarief van € 95,– inclusief BTW.

Andere arrangementen zijn bespreekbaar. Wij wisselen hierover graag met u van gedachten.

WeDo Advocaten werkt niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand van de Raad voor de Rechtbijstand. Indien u verzekerd bent voor rechtsbijstand, dan maken wij afspraken met uw verzekeraar.

Kosten van derden worden separaat in rekening gebracht. Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van WeDo Advocaten van toepassing.